Menu
Năm   Giải thưởng
  2000       Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001     Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  
      Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003      Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005     Nhận Huân chương Lao động hạng Ba